Paweł Czekała

Paweł Czekała – bas – urodzony w Olecku. Występował m.in na scenach Teatru Wielkiego, Opery Kameralnej oraz Colegium Nobilium w Warszawie, Opery Nova w Bydgoszczy, Filharmonii Świętokrzyskiej. W jego repertuarze oratoryjnym wielokrotnie wykonywanym jest m.in. „Requiem” W.A.Mozarta , „Msza Koronacyjna” W.A.Mozarta wykonana również w Olecku, „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu” J.Haydna, ,,Stabat Mater” J.Haydna i inne.