Kontakt

ul. Baczyńskiego 7.
19-400 Olecko
woj. warmińsko-mazurskie

e-mail:

Prezes Fundacji – Katarzyna Krajewska-Openchowska
e-mail:

Wiceprezes Fundacji – Katarzyna Kamińska
e-mail:

Promocja – Piotr Burakiewicz
e-mail:

Numer KRS: 0000472691
NIP: 8471613338
Regon: 281533833

Jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność naszej Fundacji, można to zrobić poprzez dokonanie darowizny:
Numer konta w PKO BP: 02 1020 4724 0000 3802 0096 5384
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe
Dziękujemy!