O artystach 5. Międzynarodowego Festiwalu „Barok na Mazurach” 2023

La Villanesca – powstała pierwotnie w 2009 roku w Holandii. Założył ją hiszpański skrzypek Enrique Gomez-Cabrero Fernández, szukający sposobu na wyrażenie swojej muzycznej pasji i na przybliżenie ludziom muzyki dawnej. Przez wiele lat La Villanesca koncertowała głównie w Holandii i we Włoszech, biorąc również udział w międzynarodowych festiwalach takich jak Festivale Antiqua Manent (Włochy), Kasteel Concerten czy Fringe Festival Utrecht (Holandia). W 2019 roku zespół osiadł na stałe w Polsce, gdzie koncertował m.in.: na Dolnym Śląsku, czy Mazurach. Od 2022 współpracuje z Handel Opera Academy, z którą wystawił opery Giulio Cesare oraz Alcina G. F. Händla.

Zespół wystąpi w składzie: Enrique Gomez-Cabrero Fernandez (skrzypce barokowe), Helmut Riebl (skrzypce barokowe), Joanna Klisowska (śpiew), Elżbieta Kaluchiewicz (wiolonczela barokowa) i Karolina Michalska (klawesyn).

Enrique Gomez-Cabrero Fernández – założyciel i dyrektor artystyczny zespołu La Villanesca, ukończył szkołę muzyczną w klasie skrzypiec w Madrycie, a następnie kontynuował studia w klasie skrzypiec barokowych w Koninklijk Conservatorium w Hadze. W trakcie swojej kariery grał z wieloma zespołami, między innymi Wrocławską Orkiestrą Barokową, La Ritirata, Banchetto Musicale czy Baroque Orchestra of the Netherlands. Wielokrotnie był koncertmistrzem i solistą w Contrasto Armónico, z którym nagrał ponad 15 płyt. Jest założycielem, dyrektorem artystycznym oraz dyrygentem Handel Opera Academy.

Helmut Riebl jest absolwentem pedagogiki muzycznej ukierunkowanej na skrzypce w Hochschule für Musik München (Niemcy, 1997) oraz dyrygentury chóralnej i skrzypiec barokowych w Królewskim Konserwatorium w Hadze (Holandia, 2003). Odbył liczne tournée jako solista w Europie i Ameryce, występując m.in. z Dutch Bach Society (Utrecht), Amsterdam Baroque, Das neue Orchester (Kolonia), New York Baroque i Le Tendre Amour (Barcelona). Prowadzi kursy mistrzowskie i kursy muzyczne w całej Europie, a od 2011 roku pracuje jako skrzypek w Nieuwe Philharmonie Utrecht.
Od 2015 roku pracuje jako sound designer i kompozytor muzyki do gier wideo dla multimedialnego studia ImpulsLab w Krakowie. We własnej firmie Arcomania tworzy kopie historycznych smyczków, dokonuje napraw i prowadzi kursy własnoręcznego tworzenia smyczków.

Joanna Klisowska – to uznana śpiewaczka, sopranistka i pedagożka. Ukończyła studia wokalne na Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, a następnie kontynuowała swoją edukację w zakresie wykonawstwa muzyki dawnej w Mediolanie oraz Trossingen. Specjalizuje się w wykonywaniu muzyki z epoki baroku i klasycyzmu. Prowadzi aktywne życie koncertowe, współpracując z wieloma zespołami i wykonawcami zarówno w Polsce, jak i za granicą, oraz występując w ramach festiwali takich jak: Wratislavia Cantans, Lucerne Festival, Utrecht Early Music Festival, Festival Ambronay, Festival di Musica Barocca do Rovigno.

Elżbieta Kaluchiewicz – to absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie violi da gamba oraz wiolonczeli barokowej. Występowała wielokrotnie wraz z Akademicką Orkiestrą Barokową i Międzyuczelnianą Orkiestrą Barokową na terenie całej Polski oraz jako kameralistka z zespołami muzyki dawnej, m.in.: Lausitzer Baroque Ensemble i Luthien Consort. Obecnie na stałe współpracuje z zespołem La Villanesca oraz Handel Opera Academy.

Karolina Michalska – ukończyła studia w klasie klawesynu na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W 2018 we Włoszech otrzymała I nagrodę w kategorii Wanda Landowska Prize oraz I nagrodę w kategorii wiekowej 21-24 lat. Występowała m.in.: podczas 52. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, Akademii Mozartowskiej, Akademii Latynoamerykańskiej. Od momentu ukończenia studiów zatrudniona na macierzystej uczelni, a także współpracuje na stałe z zespołem La Villanesca oraz podczas projektów Handel Opera Academy.


Wojciech Popielarz – gitarzysta, kompozytor, absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie gitary prof. Jana Paterka. Studiował także na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w tejże uczelni. Nauczyciel dyplomowany  w ZPSM I i II st. w Ełku. Od 2019 nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Filia w Ełku.

Koncertował w 13 krajach Europy i USA. Obok recitali solowych i autorskich – wykonuje muzykę kameralną. Jako solista wykonywał koncerty z orkiestrami: Filharmonii Dolnośląskiej, Filharmonii Częstochowskiej, Filharmonii Kameralnej im W. Lutosławskiego w Łomży, Filharmonii w Grodnie na Białorusi, w Siauliaj na Litwie, Orkiestrą Connecticut Virtuosi w Hardford USA. Współpracował z takimi dyrygentami jak: Jerzy Salwarowski, Jan Miłosz Zarzycki, Dariusz Tabisz, Adrian Sylven Mackiewicz, Borisas Traubas. Koncertuje na lutniczym instrumencie (CUSTOM) z pracowni mistrzowskiej Jerzego Wysockiego z Krakowa oraz gitarze historycznej z 1830 roku z Monachium. Muzykę dawną wykonuje natomiast na lutni z 1800.

Brał udział w kursach mistrzowskich u takich artystów jak: Frederico Zigante (Francja), David Tannenbaum (USA), Jorge Cardoso (Hiszpania), Jad Azkoul (Izrael), Jerzy Nalepka, Alina Gruszka, Tomasz Zawierucha (Polska). Największym sukcesem wykonawczym było Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie  w Fivizzano (Włochy 2002) oraz tamże I miejsce w duecie z Algimantasem Pauliukevicius z Wilna w 2003. Nagrywał dla TVP PR I, TVP Białystok, RAI – 3, TV-Litwy, a także mediów lokalnych.

Działalność kompozytorska –  za trzyczęściowy utwór „Sonatina Wiosenna G dur op.2” w 2015 r. otrzymał pierwszą nagrodę na konkursie kompozytorskim „Renesans gitary”. Pisze miniatury, etiudy, formy klasyczne, muzykę programową, fingerstyle, muzykę teatralną, a także piosenki wraz z tekstami. Napisał m.in. muzykę do spektaklu „Tryptyk Rzymski”, opartego na poezji Jana Pawła II. W 2019 w wydawnictwie Absonic ukazał się drukiem pierwszy zbiór nut pt. „Uśmiechnij się”.

Istotną rolę w  działalności W. Popielarza odgrywa pedagogika. Prowadzona przez niego orkiestra gitarowa (40 osób) złożona z większości uczniów  ZPSM I i II st  i Studium  Muzycznego koncertowała wielokrotnie na festiwalach w Niemczech, Rosji, Białorusi, Włoszech, Litwie, Francji i Watykanie.


Anna Krzysztofik-Buczyńska

Ukończyła z wyróżnieniem: PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Tarnowskich Górach w klasie fortepianu mgr H. Gacki-Krzysztofik, OSM I i II st. w Bytomiu w klasie mgr M. Zegalskiej oraz studia magisterskie i podyplomowe w Filii AMFC w Białymstoku w klasie prof. J. Kadłubiskiego. Naukę gry na klawesynie rozpoczęła w Filii AMFC w Białymstoku pod kierunkiem prof. P. Wilczyńskiego, a następnie u mgr E. Adamczyk. W 2008 roku ukończyła z wyróżnieniem jednolite studia magisterskie na UMFC Wydział w Białymstoku w klasie klawesynu prof. L. Stawarz. W roku 2015 uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka na podstawie rozprawy doktorskiej „Między klawesynem a fortepianem – różnice w interpretacji na podstawie wybranych utworów”. Pracuje na stanowisku adiunkta w Filii UMFC w Białymstoku, prowadząc klasę klawesynu oraz zajęcia związane z tematyką wykonawstwa muzyki dawnej.

Jest współzałożycielką Zespołu Muzyki Dawnej CONSORT 415, z którym występuje jako solistka i kameralistka, realizując partie klawesynu i pozytywu. Jako muzyk orkiestrowy pracuje w Orkiestrze Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej im. St. Moniuszki w Białymstoku, realizując tam partie fortepianu, klawesynu, czelesty, organów oraz elektronicznych instrumentów klawiszowych. Jako korepetytor pracuje w OIFP-ECS w Białymstoku przy realizacji oper, operetek, musicali oraz bajek muzycznych. Dzięki grze na kilku instrumentach wykonuje muzykę od XVI-wiecznej do współczesnej. Twórca kanału muzycznego na YouTube, popularyzującego muzykę dawną – Buczyńscy Baroque Music.


Amadeusz Michał Buczyński – absolwent Podstawowej Szkoły Muzycznej w Elblągu w klasie skrzypiec Mariana Wójcickiego oraz Liceum Muzycznego w Elblągu w klasie skrzypiec Jerzego Hazuki. Ukończył jednolite studia magisterskie na Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku w klasie prof. Stanisława Kuka. Laureat wielu konkursów skrzypcowych, m.in. II nagroda na Pomorskich Spotkaniach Muzycznych w Szczecinie, III nagroda na Ogólnopolskich Przesłuchaniach w Elblągu. Uczestniczył w kursach skrzypcowych u wybitnych profesorów m.in. Mirosława Ławrynowicza, Jadwigi Kaliszewskiej, Krzysztofa Węgrzyna, Wolfganga Marschnera, Ariane Mathaus. Obecnie jest członkiem Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej-ECS im. St. Moniuszki w Białymstoku. W trakcie studiów rozwijał swoje zamiłowanie do muzyki dawnej, pracując w różnych zespołach z Bożenną Sawicką, Agatą Sapiechą, Lilianną Stawarz, Cezarym Szyfmanem, Markiem Toporowskim i Piotrem Wilczyńskim. Jest koncertmistrzem założonego przez siebie w 2002 roku Zespołu Muzyki Dawnej CONSORT 415. Jako prowadzący ma w swoim dorobku operę Pimpinone G. Ph. Telemanna, fragmenty oper Rinaldo i Alcina G.F. Händla, The Fairy Queen H. Purcella, Mszę Es-dur St. Moniuszki, cykl koncertów skrzypcowych Cztery Pory Roku A. Vivaldiego (także w wersji barokowo-jazzowej, którą współtworzył z saksofonistą Piotrem Baronem) oraz wiele innych dzieł instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych kompozytorów epoki baroku i klasycyzmu. Twórca kanału muzycznego na YouTube, popularyzującego muzykę dawną – Buczyńscy Baroque Music. Amadeusz Buczyński gra na skrzypcach francuskiego lutnika Jean-Baptiste Grand-Gerarda z przełomu XVIII i XIX wieku.


DYREKTOR ARTYSTYCZNY FESTIWALU

Jacek Brzoznowski – ukończył z wyróżnieniem dyrygenturę symfoniczno-operową w Akademii Muzycznej im. S.Moniuszki w Gdańsku. Studiował w klasie prof. W. Rajskiego oraz prof. R. J. Delekty. Zdobył I miejsce na I International Academy and Competition of Orchestra Conducting w Portugali (Estoril, 2020). Otrzymał III Nagrodę na II Ogólnopolskim Konkursie Studentów Dyrygentury im. A.Kopycińskiego we Wrocławiu (2017), a także Nagrodę Orkiestry Kameralnej oraz Nagrodę Specjalną za najciekawszą interpretację partytury współczesnej. Wystąpił jako najmłodszy uczestnik w X Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. G. Fitelberga. Jest finalistą Lanyi International Conducting Competition (Subotica, Serbia, 2021) oraz półfinalistą I European Union Conducting Competition (Pazardżik, Bułgaria, 2018). Wraz z Cappellą Gedanensis dokonał dwukrotnie nagrań płytowych z kompozycjami i aranżacjami K. Wileńskiego dla „Dziennika bałtyckiego”, a także brał udział w nagraniu realizowanym dla Telewizji Polskiej. Dyrygował w Polsce i za granicą – na Węgrzech, w Czechach, Portugalii, Włoszech, Bułgarii. W 2021 roku objął kierownictwo muzyczne podczas prapremiery opery „La forza del merito” Marcella di Capua, która zrealizowana została w Filharmonii Podkarpackiej w ramach jubileuszowego 60. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. W 2022 r. współpracował przy premierze „Alicji w Krainie Czarów” (Zych/Bondara) w Operze Nova w Bydgoszczy. Dzięki programowi Instytutu Muzyki i Tańca w sezonie 2017/2018 pełnił funkcję dyrygenta-rezydenta w Cappelli Gedanensis, z którą stale koncertuje. W latach 2018-2021 współpracował z Operą Bałtycką w Gdańsku, w której prowadził spektakle oraz pełnił funkcję asystenta dyrygenta. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich dyrygentów jak: Jose Maria Florencio, Alim Shakh, George Tchitchinadze, Nikolay Lalov, Roberto Gianola, Paweł Kotla, Jerzy Salwarowski, Rafał Jacek Delekta. Ponadto występował także m.in. z: Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras (Portugalia), Orkiestrą Filharmonii Morawskiej (Czechy), Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Polską Filharmonią Kameralną w Sopocie, Elbląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej, Orkiestrą Akademii Muzycznej w Gdańsku, Orkiestrą Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Orkiestrą Akademii Muzycznej w Krakowie, Orkiestrą Kameralną Progress.


Katarzyna Kamińska – polonistka, ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim Filii w Białymstoku. Obok wykształcenia pedagogicznego zdobyła uprawnienia dziennikarza radiowego, w tym Kartę Mikrofonową Polskiego Radia i przez kilka lat pracowała w Polskim Radiu Białystok. Radiowa przygoda pozostawiła miłość do reportażu i pracy z mikrofonem nie mniejszą niż ta do literatury. Organizatorka i prowadząca wielu prezentacji kulturalnych, koncertów i spektakli na potrzeby miasta i powiatu oleckiego. Autorka i koordynatorka projektów służących rozwojowi młodzieży. Reżyser amatorskich spektakli i miłośniczka teatru, zapoczątkowała tradycję wystawiania spektakli teatralnych w I LO w Olecku. Zainteresowania tematem rozwoju osobowości realizuje jako wykwalifikowany tutor, a od niedawna certyfikowany mentor kariery, zafascynowany nowymi metodami pracy. Współpracuje m.in. z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem w Białymstoku.
Wiceprezes Fundacji Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury Na Mazurach.