Wolfram Fortin

Wolfram FortinWolfram Fortin urodził się w Grazu. Grę na skrzypcach rozpoczął w wieku 5 lat u prof. Marianne Kroemer. Mając lat trzynaście został przyjęty do klasy przygotowawczej Grazer Musikhochschule (prof. Christos Polyzoides). Od 1991 roku studiował w Wiener Musikhochschule w klasie Prof. Siegfried Führlinger i uczęszczał do wiedeńskiego gimnazjum muzycznego (Wiener Musikgymnasium). W roku 1992 brał udział w „Gustav Mahler Jugendorchester” pod dyrekcją maeostro Claudio Abbado i reprezentował Austrię na World Youth Orchestra w Japonii.

W ramach stypendium w latach 1995-1996 rozpoczął studia w Lubece w klasie Prof. Barbary Westphal na Wydziale Sztuki i Edukacji, a następnie kontynuował studia w Wiedniu. Odbył także cywilną służbę wojskową w Gardemusik, również w Wiedniu (1997-1998). Pracował jako asystent w Symphonikern Wienera, Wiener Radio-Symphonieorchester oraz jak asystent głównego altowiolisty w Tonkünstlerorchester.