Marta Czarkowska

http://www.kulturalna.warszawa.pl/pi/80939_2727e5d10.jpg Sopranistka Marta Czarkowska ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II st. w Szczecinie (w klasie fortepianu), następnie studiowała kulturoznawstwo i germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz dyrygenturę chóralną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. W 2009 roku rozpoczęła równoległe studia wokalne w klasie prof. zw. Małgorzaty Marczewskiej. W czasie studiów wykonała partie sceniczne w dziełach Schuberta, Hassego i Monteverdiego. Szczególnie zainteresowana muzyką dawną, wielokrotnie występowała z repertuarem barokowym – m.in. Bacha, Händla, Telemanna i Buxtehudego we współpracy z Międzywydziałowym Studium Muzyki Dawnej UMFC, zespołami Il Tempo, Tempus i Bornus Consort oraz hamburskim Musica Viva. Ze zbliżonym repertuarem koncertowała kilkakrotnie w Polskim Radiu, na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim oraz festiwalu Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu. Wykonawczyni oratoryjnych partii solowych w dziełach Bacha, Händla, Mozarta, Dvořáka, Brittena, Brixiego, Maklakiewicza, Mendelssohna, Fauré, Elsnera i Chlondowskiego. Na polu kameralistyki szczególnie oddana muzyce rosyjskiej i niemieckiej, uczestniczyła w kursach mistrzowskich m.in. Roberta Holzera, Rudolfa Piernaya, Urszuli Kryger i Olgi Pasiecznik. Jest absolwentką podyplomowego Studium Pieśni prowadzonego w macierzystej uczelni. W marcu 2014 roku zdobyła wyróżnienie na XIV Międzyuczelnianym Konkursie „W kręgu słowiańskiej muzyki wokalnej” w Katowicach. Od 2005 roku śpiewa w prowadzonym przez siebie zespole wokalnym Imprevisti, mającym w dorobku dziesięć nagród w konkursach krajowych i zagranicznych.