Hilda Gulyásová

Hilda GulyásováHilda Gulyásová jest absolwentką Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Bratysławie. Specjalizowała się w muzyce wokalnej (J. Billová), w tym także kościoelnej (D. Bill, P. Reiffers). Studiowała również muzykologię (Comenius University) i teologię katolicką (Trnava University). Jako członek Chóru Kameralnego Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Bratysławie (1997 – 2010) specjalizowała się w wykonawstwie muzyki sakralnej baroku i klasycyzmu oraz współczesnej muzyce kościelnej. Występowała w krajach europejskich, w Ameryce oraz na Bliskim Wschodzie. Współpracuje z takimi zespołami jak Solamente Naturali, Musica Aeterna, Collegium Wartberg, Słowackiej Orkiestry Kameralnej. Jej działalność muzyczna wiąże się z kościołem franciszkanów Zwiastowania Pańskiego w Bratysławie. Jest także wykładowcą w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Bratysławie na wydziale wokalistyki i muzyki kościelnej.