Ewa Kozłowska

Ewa KozłowskaEwa Kozłowska – urodzona w 1972 roku, w Olecku na Mazurach. Laureatka wielu konkursów fotograficznych w kraju i za granicą. Od 2005 do 2009 współpracowała z „Biuletynem Fotograficznym”. Autorka poematów prozą. Tłumaczka języka francuskiego. Z wykształcenia romanistka z drogą kształcenia dosyć zawiłą i twórczą: od paryskiej Sorbony i Uniwersytetu Aix-Marseille II po Uniwersytet Warszawski. Od czasu do czasu publikuje w polskiej prasie (m.in.: „Polityka”, „Undergrunt”, „Borussia”, „Za miastem”, „Tygodnik Olecki”, „Treuburg Post”, „RAL’M”, „”Zoon Politikon”, „Nowe Życie Pabianic”). W roku 2008 otrzymała Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ewa Kozłowska zrealizowała wiele projektów fotograficznych i wystaw w kraju (m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Olsztynie, Wojnowie, Kowalach Oleckich, Sejnach, Ostródzie, Giżycku, Ełku czy też w Olecku) i za granicą (Francja, Niemcy, Litwa, Chiny, Izrael) oraz publikacji („Portret-Czukty”, „Staroobrzędowcy z Wojnowa”, „Paryż-Bruksela”, „Proust Odnaleziony”, „Portrety mieszkańców Olecka”, „Małe Impresje/Les petites impressions”). W 2011 Ewa Kozłowska została uhonorowana tytułem „Pasjonatki Przypisanych Północy” przyznawanym przez Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy”. Uczestniczka paryskiego Salonu Jesiennego 2011. W 2012 została laureatką „Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur”. W 2012 roku otrzymała także tytuł „REVELATION 2012” („Odkrycie roku 2012”). W 2013 uczestniczyła w Salonie Les Hivernales. W 2014 i w 2015 roku została ponownie zaproszona do udziału w paryskim Salonie Jesiennym. W 2015 roku Ewa Kozłowska była uczestniczką Festiwalu Literackiego w Binic (Francja), w tym także roku została wybrana przez Departament Kultury miasta Paryża do udziału w Białej Nocy.

www.ewakozlowska.com