Dariusz Hajdukiewicz

Dariusz Hajdukiewicz Dariusz Hajdukiewicz – pozytyw – ukończył z wyróżnieniem klasę organów w PSM II st. w Białymstoku, następnie Akademię Muzyczną im. Fr. Chopina w Warszawie – Filia w Białymstoku (wydział Instrumentalno – Pedagogiczny) w klasie: organów prof. Marii Terleckiej, fortepianu prof. Andrzeja Czemiela, klawesynu Elżbiety Adamczyk oraz improwizacji organowej prof. Zbigniewa Popielskiego – uzyskując w roku 2001 dyplom z wyróżnieniem.

W latach X.2002-XII.2004  zrealizował specjalistyczne Studia Podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego z zakresu stylowego wykonawstwa muzyki dawnej. Jest autorem pierwszej w Polsce obszernej pracy naukowej poświęconej biografii i twórczości kompozytorskiej D. Buxtehudego pt. „Dietrich Buxtehude najwybitniejszy przedstawiciel północnoniemieckiej szkoły organowej”.

Wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych mistrzowskich kursach interpretacji, które prowadzili znani organiści świata m. in.: prof. Guy Bovet (Szwajcaria); prof. Herbert Wulf (Niemcy); prof. Ulrik Spang-Hanssen (Dania) oraz prof. Józef Serafin i prof. Julian Gembalski (Polska).

Dariusz Hajdukiewicz posiada wyjątkową umiejętność perfekcyjnej gry a’ vista. Specjalizuje się w problematyce interpretacyjnej twórczości Dietricha Buxtehudego i  kompozytorów XVII – wiecznej północnoniemieckiej szkoły organowej oraz w realizacji basso continuo w dziełach oratoryjnych mistrzów baroku a także w realizacji akompaniamentu do chorału gregoriańskiego i oprawy muzycznej Mszy św. rytu trydenckiego.

W swoim wszechstronnym repertuarze posiada utwory od muzyki dawnej poprzez literaturę organową baroku, romantyzmu i kompozytorów współczesnych. Na swoich koncertach promuje również twórczość organową Mariana Sawy.

Koncertuje jako solista, kameralista i akompaniator na renomowanych międzynarodowych festiwalach muzyki organowej i kameralnej oraz okolicznościowych koncertach organowych w Polsce, Niemczech, Danii, na Wyspach Alandzkich (Marienhamn, Saltvik, Vardö, Wyspa Kökar), na Białorusi (Mińsk, Połock, Narodowa Filharmonia w Witebsku), na Litwie (Wilno, Kowno) oraz w Rosji (Katedra w Królewcu).

Ma na swoim koncie polskie i europejskie prawykonania utworów organowych, kameralnych i oratoryjnych Zbigniewa Popielskiego, Mariana Sawy i Zbigniewa Nowackiego. Wielokrotnie nagrywał dla Polskiego Radia Białystok.

W latach 1996-2000 pełnił obowiązki organisty w Parafii Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie; w Parafii Św. Rocha w Białymstoku (2000-2002) a od roku 2002 pełni obowiązki organisty w Parafii św. Rodziny w Białymstoku. W roku 2008 dekretem J. E. Ks. Arcybiskupa Metropolity Białostockiego Edwarda Ozorowskiego został powołany jako ekspert w dziedzinie budownictwa organowego do Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej.

Jest twórcą i od 2005 roku dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. Od 2010 roku jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowych Wieczorów Muzycznych u Św. Alberta w Mońkach. Jest również Jurorem i dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego w Białymstoku (VI edycji).

Jest założycielem i kierownikiem artystycznym Podlaskiej Orkiestry Instrumentów Historycznych Baroque Collegium Musicum.

W 2012 roku Towarzystwo im. Mariana Sawy przyznało mu dyplom „Za szczególną promocję utworów organowych Mariana Sawy” oraz uhonorowało srebrnym medalem Towarzystwa.

W czerwcu 2015 roku obchodził jubileusz 20-lecia pracy zawodowej i artystycznej. Uroczysty koncert z okazji jubileuszu odbył się 14 czerwca 2015 w Berlinie w Kościele Herz Jesu na unikatowych w skali światowej zabytkowych organach Franza Eggerta z 1899 roku.

Posiada jedyne w Polsce Truhenorgel – 3 głosowe organy skrzyniowe, wykonane na specjalne zamówienie przez Johannesa Kirchera z Heidelberg.