Capella Imperialis

Zespół instrumentów historycznych, Capella Imperialis, założony został w Wiedniu przez śpiewaczkę Marelize Gerber. Działający w Wiedniu, stolicy byłego imperium Habsburgów zespół, zrzesza młodych artystów międzynarodowego pochodzenia, często z krajów związanych historycznie z Habsburgami. Są to Słowacja, Polska, Czechy, Węgry itd. Muzyków łączy jednak wspólny cel, którym jest interpretacja kompozycji barokowych w sposób wyjątkowy i autentyczny zgodny z niepowtarzalnym idiomem praktyki wykonawczej poprzednich stuleci, szczególnie muzyki związanej ze stolicą muzyki – Wiedniem.

Siłą napędową w doborze repertuaru jest dla Capelli Imperialis odkrywanie zapomnianych i nieznanych kompozytorów i prezentowanie ich muzyki szerokiej publiczności.

www.marelizegerber.com/deutsch/capella-imperialis/