Blanka Pavlovičová

Blanka PavlovičováBlanka Pavlovičová – skrzypce barokowe. Pochodzi ze Słowacji. Studiowała w Koszycach, w Państwowym Konserwatorium Muzyki. Jej nauczycielką w klasie skrzypiec była Marianna Šoltésová. Artystka kształciła się również Państwowym Konserwatorium Muzyki w Bratysławie. W latach 1999-2004 uczęszczała do prestiżowej Hochschule für Musik w Dreźnie, gdzie zdobywała kolejne umiejętności gry skrzypcowej pod kierunkiem prof. Gudruna Schrötera. Ponadto we wspomnianej uczelni kształciła się w zakresie muzyki kameralnej (specjalność: kwartet smyczkowy) oraz sztuki improwizacji. W latach 2007-2012 Blanka Pavlovičová podjęła studia gry na skrzypcach barokowych w Hochschule für Musik w Lipsku w klasie Susanne Scholz. Była także studentką Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberok, gdzie studiowała na wydziale edukacji w instytucie muzyki (2010-2014). Uczestniczyła w wielu renomowanych kursach mistrzowskich u takich artystów jak: Eduarda Grač (Piestany, 1993), Mincho Minchev (Piestany, 1997, 1998), John Holloway (Drezno, 2004), Odile Edouard (2012, Lipsk) i wielu innych. Blanka Pavlovičová pracowała również jako wykładowca m.in. w Musikschule Hermann w Dreźnie (skrzypce, 2003-2004), Państwowym Konserwatorium Muzyki w Koszycach (skrzypce, 2006-2010) czy w Konserwatorium Katolickim w Bratysławie (skrzypce, skrzypce barokowe, muzyka dawna, 2014). Jej doświadczenia w zakresie wykonawstwa barokowej muzyki potwierdza działalność w zespołach specjalizujących się w muzyce tamtych lat. Artystka gra m.in. w Czech Ensemble Baroque, Baroque ensemble (Lipsk), Solamente naturali baroque ensemble (Bratysława) i Capella Fidicinia (Lipsk).